• VVD gaat voor gasloze Alberdaheerd 2 en voor bouwen naar behoefte.

  In de raadsvergadering van 12 april jl. heeft de VVD een motie ingediend om de nieuw te ontwikkelen wijk Alberdaheerd 2 gasloos te maken. Lees verder

 • Aanpak overlast hondenpoep

  Hondenpoep op straat één van de grootste ergernissen. Lees verder

 • VVD Marum wil niet dat kinderen de dupe worden van armoede.

 • VVD faciliteert burgerinitiatief Buurtpreventie

  Borden zorgen voor zichtbaarheid Buurtpreventie. Lees verder

 • Algemene beschouwingen 2016

  #rtvnoord: VVD zet eigen college aan het werk. Lees verder

 • VVD voorstel TinyHouses wekt interesse college.

  De VVD staat achter het eigen woningbezit en vindt dat iedereen de vrijheid moet hebben om te wonen zoals hij of zij wil. Een Tiny House kan voor mensen door zijn efficiënte bewoning (betaalbaar, uniek en duurzaam) de juiste woning in hun leven bieden. De VVD Marum wil dat deze mogelijkheid niet wordt beperkt door wet- en regelgevin Lees verder

 • Lokaal Netwerk VVD Westerkwartier een feit

  © Sander Matthezing

  De leden van de vier VVD-afdelingen van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, gezamenlijk de vier Westerkwartier gemeenten, hebben donderdag 19 mei jl. één nieuw lokaal netwerk, VVD Westerkwartier, opgericht. Daarmee loopt de VVD al vast vooruit op de aankomende gemeentelijke herindeling van de vier Westerkwartier gemeenten op 1 januari 2019. Lees verder

 • Plan van aanpak opvang asielzoekers

  Maandag 9 mei jl. stond het Plan van aanpak opvang vluchtelingen op de agenda van de raadscommissie. In dit plan beschrijft het college hoe het wil komen tot een zorgvuldig proces en gedragen opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Belangrijk onderdeel hiervan is het bepalen van een geschikte locatie voor de opvang van asielzoekers. Lees verder

 • VVD Marum voor goede en veilige fietspaden

  In het verkiezingsprogramma heeft de VVD aangegeven het fietsen te willen stimuleren. Goede en veilige fietsroutes (groen asfalt) moeten u verleiden om vaker de fiets te nemen. Daarnaast is de VVD voorvechter van het aanleggen van een fietssnelweg van Marum naar Groningen en Drachten. Lees verder

 • Bestuur VVD Marum tijdens de laatste ALV in de bloemetjes gezet

  Op dinsdag 12 april heeft de afdeling VVD Marum tijdens haar laatste Algemene Ledenvergadering het bestuur bedankt voor haar werkzaamheden de afgelopen jaren. Daarbij kregen de bestuursleden een bloemetje aangeboden van de Fractie. Op 19 mei zal de VVD Marum opgaan in een nieuw te vormen Lokaal Netwerk VVD Westerkwartier. Samen met de afdelingen Grootegast, Leek en Zuidhorn hebben we hier in het afgelopen jaar de nodige voorbereidingen voor getroffen. Lees verder

 • De laatste ALV voor afdeling VVD Marum

  Waar andere Marumse politieke partijen zich nog druk aan het voorbereiden zijn om in Westerkwartierverband samen verder te gaan, houdt VVD Marum op dinsdag 12 april haar laatste Algemene Ledenvergadering, waarna het zichzelf zal opheffen. Lees verder

 • VVD Marum bepleit onderzoek naar mogelijkheden Tiny Houses

  VVD Marum bepleit onderzoek naar mogelijkheden voor Tiny Houses. Lees verder

 • VVD Marum is verheugd met initiatieven ondernemers voor Camperparkeerplaatsen

  VVD Marum is verheugd met de initiatieven van de lokale ondernemers voor Camperparkeerplaatsen. VVD Marum wil het toerisme in het Westerkwartier bevorderen. Hiertoe is o.a. In het collegeprogramma de ontwikkeling van Camperparkeerplaatsen opgenomen. In de raadscommissie van 1- februari jl. stond dit stuk opnieuw op de agenda om te bespreken welke rol de gemeente hierin kan en moet spelen. Lees verder

 • Algemene beschouwingen 2015

  Opnieuw een sluitende begroting voor komend jaar. Een hele prestatie voor een kleine gemeente in deze turbulente tijden. Gelukkig heeft het college samen met de raad in het verleden tijdig bijgestuurd en daarvan plukken we nu de vruchten. Ik wil college en ambtenaren dan ook bedanken voor deze heldere en leesbare begroting. Lees verder

 • Bezoek VVD Westerkwartier aan de fabriek van FrieslandCampina Cheese in Marum

  © Ina van Deventer

  Onlangs vond er een rondleiding plaats in de kaasfabriek in Marum. In het kader van de permanente campagne en samenwerking binnen het Westerkwartier was de bijeenkomst door VVD Marum voor alle 4 Westerkwartier-gemeenten georganiseerd, in aanloop op de fusie van de gemeenten. Lees verder

 • VVD Marum stelt vragen over waterbergingen in het Westerkwartier

  De VVD fractie heeft de taak opgevat om zich sterk te maken voor de gevoelens van de bewoners in het betrokken gebied. Lees verder

 • VVD Marum op de bres voor Recreatie en Toerisme Westerkwartier

  In het kader van Recreatie en Toerisme heeft de VVD fractie en het bestuur van afdeling Marum een bezoek gebracht aan camping De Akkerhoeve in Niebert. Dit als vervolg op de door de VVD onlangs georganiseerde Thema-avond voor de gemeenteraad Marum. Ook de VVD van Leek was hier, op uitnodiging, bij aanwezig om kennis te maken met bedrijven in het Westerkwartier. In onze mooie mooie gemeente bezochten we de camping van de familie Akker. Hendrik Jan en zijn echtgenote Dini zijn de tweede generatie beheerders van deze camping in het buitengebied van Niebert en Boerakker. De camping met een aangelegde zwemplas, werd onlangs nog uitgebreid om meer plekken voor chalets te creëren. Lees verder

 • Westerkwartiersbelang

  De VVD gaat de verkiezingen voor de waterschappen en de Provinciale Staten in met twee hooggeplaatste kandidaten uit het Westerkwartier. Deze kandidaten vinden dat het Westerkwartier in provinciaal verband te weinig gehoord wordt en zullen zich inzetten voor een Westerkwartiers geluid. Paul Haseloop uit Leek staat zesde op de lijst voor de Provinciale Staten en Mattheus Gorter uit Grootegast is tweede op de lijst voor het waterschap Noorderzijlvest. Met het oog op een Westerkwartierse herindeling in de komende vier jaar voeren ze actief campagne voor één Westerkwartiers geluid. Lees verder

 • VVD-er Westerkwartier op plaats 2 voor de Waterschapsverkiezingen

  Mattheus Gorter is op plaats twee gekozen van de VVD-kandidatenlijst voor het Waterschap Noorderzijlvest. Tijdens een druk bezochte ledenvergadering te Marum is de advieslijst door de aanwezige leden overgenomen. Mattheus Gorter zal zich onder andere sterk gaan maken voor de positie van de boeren in ons Westerkwartier, waterberging en ons grondwaterpeil. Lees verder

 • Paul Haseloop (Westerkwartier) kandidaat VVD Provinciale Staten

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 november jl. is Paul Haseloop vanuit het Westerkwartier verkozen op plaats 6 van de VVD-kieslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015. Lees verder